Institutioner

DEN MUSIKALSKE HVERDAG

Jeg tilbyder:

Forløb med efteruddannelse og inspiration til personalet i daginstitutioner.

Forløb med undervisning af børnegrupper, hvor vi udforsker lyd og musik.

Børn er født med musik i kroppen. De danser og synger spontant. Vi kan deltage i legen – udforske sammen.

Et forløb kan indeholde:

En introduktion til grundlæggende musikalske begreber – puls, rytme, stemme osv.

Et 10 ugers forløb: 10×30 min pr børnegruppe og 10×30 min evaluering med en udvalgt pædagog fra stuen

Et kort kompendium med sang og musikalsk faglige indgangsvinkler. Der er en kort intro til at arbejde med musik og læreplaner

Intentionen med forløbene er:

At skabe lyst til at inddrage musikken i hverdagen.

At give idéer til at vælge til, og ikke fra. 

At gøre præstation til leg – musikalsk samvær i stedet for ”performance” hos pædagogen. Der tages udgangspunkt i pædagogens individuelle kompetencer.

At arbejde med metoder, der gør pædagogen i stand til at differentiere efter alder, sprog eller antal børn.

At formidle musik, som både middel og mål.

At tage musikken ind som en del af hverdagen kræver ikke perfektion eller forudgående kundskab – det kræver villighed og lyst til at have musikken med.