Lydhør Ledelse

Lydhør Ledelse er en unik workshop til virksomheder med mod til anderledes udvikling.

Lederskab handler om levende mennesker.

Centralt for både musik og ledelse er menneskets evne til at kommunikere, arbejde sammen og realisere sit eget maksimale potentiale.

Ledere skaber ikke power – ledere skaber retning.

En dirigent stiller ikke sin indflydelse mellem musikerne og deres engagement. Han skaber fællesskab.

En dirigent og et orkester er en enhed – et fælles vedtaget ansvar for at helheden optimeres. En spænding mellem overblik og virtuositet.

Jeg tilbyder denne unikke workshop med nye veje til virksomhedens vækstWorkshoppen er for både medarbejdere og ledere og har fokus på:

Musikernes samarbejde – med hinanden og med dirigenten

Hvorfor arbejde med ordløskommunikation

At lade sig lede – ligeværdighed gennem respekt og accept

Kunsten at lytte

At afstemme sig til en gruppe ens eget bidrag til fællesskabet

Musikalske øvelser til ledelse og samarbejde – ”hands-on” demonstration og interaktion

Gennem anekdoter og dialoger gives erfaring og viden videre på en spændende oplevelsesorienteret måde.

Som klassisk uddannet musiker arbejder jeg dagligt med ledelse. Sammenspillet med andre musikere kræver evnen til at lede og at lade sig lede. Jeg har +30 års erfaring som professionel musiker i symfoniorkestre, kammermusikensembler og andre sammenhænge