Lytteklubber

En lytteklub er et sted hvor man lærer at lytte.

En lytteklub er et sted, hvor man arbejder med mikro og makro i musikken – at høre detaljer og helhed på samme tid. 

Vi kan mere når vi går end da vi kom – er den enkle mission jeg har med lytteklubben. 

Lytteklubber kommer i alle former. Vælg f.eks.

  • For voksne – en tur ind i musikkens hemmelige sprog (flere forskellige emner)
  • For børn – kan tilpasses efter alder og evner
  • For børn og deres voksne (Lytteklub Classic) – alle børn medbringer en voksen
  • Lytteklubber laver jeg i alle former. Har du et behov, så tilpasser jeg mig det

Lytteklub Classic er et forløb over flere gange, hvor man bevæger sig ind i musikken fra flere vinkler (se eksempler ovenfor). Et forløb, som med fordybelse og udvikling af kompetencer hos deltagerne til at kunne lytte mere dybt og derved forøge den musikalske oplevelse.

Hvorfor lave en lytteklub:

Fordi musikken kan vise os vej til en større nuancering af lyd

Fordi fællesskab er en vej til at lære – vi deler vores oplevelser

Fordi musik er et sprog vi alle har og forstår

Fordi musikken er en guide til æstetiske oplevelser

Fordi kunsten at lytte er en bevidst handling – ørenes tilvalg og fravalg

Fordi musik og lyd er en del af vores liv – høresansen kan ikke slukkes